Aplinkosauga

APLINKOSAUGOS POLITIKA

 

Veiklos legalumas ir skaidrumas. Atliekant autoserviso paslaugas  laikomasi taršos prevencijos principų ir taikomų aplinkosaugos teisinių bei kitų reikalavimų.

Draugiškumas aplinkai. Mūsų įmonės pagrindinės veiklos metodai ir naudojama įranga yra draugiška aplinkai.

Socialinis atsakingumas. Socialinį atsakingumą realizuojame versle, aplinkosaugoje, santykiuose su darbuotojais bei kitomis suinteresuotomis šalimis.

Technologijos ir plėtra. Įmonė plėsdama bei optimizuodama savo veiklą, siekia itin kokybiškai teikti serviso paslaugas, naudojant mažiausią poveikį aplinkai darančią įrangą.

Aplinkosauginis sąmoningumas. Siekiame, kad tiek įmonės darbuotojai, tiek klientai, suprastų apie aplinkos apsaugos svarbą, todėl patys rodome tinkamą pavyzdį rūšiuodami atliekas, naudodami saugesnes medžiagas. Užtikriname atliekų tinkamą surinkimą, saugų laikymą, pervežimą ir utilizavimą.

Ši politika įgyvendinama:

– nuolat aprūpinant ištekliais ir gerinant aplinkos apsaugos vadybos sistemos rezultatyvumą,

-reguliariai peržiūrint ir atnaujinant politiką ir tikslus, kad jie išliktų aktualūs ir tinkami.

Politika atitinka bendrovės politiką ir yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims.

 

UAB „Kretingos Smagratis“
Direktorius
Mindaugas Daukintis
Data: 2020-01-16

Dėl aplinkosaugos klausimų kreipkitės:   Mamerta Daukintė tel. 8 683 06673